1.942,00 лв.
1.032,00 лв.
573,00 лв.
1.048,00 лв.
1.460,00 лв.
1.096,00 лв.
1.440,00 лв.
1.041,00 лв.
1.402,00 лв.
1.058,00 лв.
2.236,00 лв.